หัวเว็บ
   
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำยุทธศาสตร์ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำยุทธศาสตร์ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป (20)
งานสังสรรค์ปีใหม่ 2556 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
งานสังสรรค์ปีใหม่ 2556 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป (30)
การประชุมคณาจารย์ประจำสำนักวิชาทั่วไป ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2555
การประชุมคณาจารย์ประจำสำนักวิชาทั่วไป ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2555 (13)
การประชุมหัวหน้าวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2555
การประชุมหัวหน้าวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2555 (14)
โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพอาจารย์สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพอาจารย์สำนักวิชาศึกษาทั่วไป (40)
โครงการอบรม
โครงการอบรม "เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน"  (20)
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม โดยการบรรยายพิเศษเรื่อง
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม โดยการบรรยายพิเศษเรื่อง "ธรรมกับเยาวชน" (59)
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายพัฒนาบันฑิตอุดมคติไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง การเชื่อมโยงระหว่างการสอนวิชาศึกษาทั่วไปและการพัฒนานักศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2555
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายพัฒนาบันฑิตอุดมคติไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง การเชื่อมโยงระหว่างการสอนวิชาศึกษาทั่วไปและการพัฒนานักศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2555 (30)
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2555
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2555 (38)
งานเลี้ยง
งานเลี้ยง "รับขวัญอาจารย์และบุคลากรใหม่ ไทราชภัฏเลย" ในวันพุธที่ 11 ก.ค. 2555 (40)
การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 11 ก.ค. 55
การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 11 ก.ค. 55 (20)
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555 (39)
การประชุมคณาจารย์และบุคลากร สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1/2555
การประชุมคณาจารย์และบุคลากร สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1/2555 (38)
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2555
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2555  (37)
กิจกรรมทำบุญตักบาตร งานเทิดพระเกียติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2555
กิจกรรมทำบุญตักบาตร งานเทิดพระเกียติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2555  (30)
พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปี 2555
พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปี 2555 (39)
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง (18)
Powered by Phoca Gallery
   
   
ธันวาคม 2019
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
   
   
© สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 234 ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 โทร. 0-4283-5223-8 ต่อ 59105