หัวเว็บ
   

"สำนักวิชาศึกษาทั่วไป เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน"

   IMG 6292

     สำนักวิชาศึกษาทั่วไป เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ในวันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห้อง ๒๐๓๐๙ ชั้น ๓ อาคาร ๒๐ โดยมีคณะกรรม ดังนี้

                                       ๑.ดร.ประกอบ   ผลงาม             ประธานกรรมการ
                                       ๒.นายพอ         แก้วแสนทิพย์    กรรมการ
                                       ๓.นางวิลัยพร    ยาขามป้อม       กรรมการและเลขานุการ

ชมภาพบรรยากาศการประเมิน    

"ศึกษาดูงาน ณ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ม.ราชภัฏอุดรธานี"

   IMG 4420

  สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ดำเนินการจัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์ในการทำงานและการบริหาร ระหว่างอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี - จังหวัดหนองคาย - สปป.ลาว  ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖

กำหนดการศึกษาดูงาน

ชมภาพการศึกษาดูงาน

"แจ้งอาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2555"

7129 full   เนื่องในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้กำหนดให้มีการสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกศึกษา ๒๕๕๕
    ดังนั้นทางสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป ส่งข้อสอบปลายภาค ณ ห้องเอกสารข้อสอบและหนังสือเรียน ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น ภายในวันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยจะมีอาจารย์และนักวิชาการสังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป รอรับข้อสอบในวันดังกล่าว เพื่อทางสำนักวิชาศึกษาทั่วไปจะดำเนินการส่งข้อสอบให้กับสำนักส่งเสริมวิชาการและแผนการเรียน ต่อไป


       สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป หมายเลขโทรศัพท์ 0-4283-5223-8 ต่อ 49105

   
   
ธันวาคม 2019
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
   
   
© สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 234 ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 โทร. 0-4283-5223-8 ต่อ 59105