หัวเว็บ
   

"งานทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย"

     สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดกฐินสามัคคี เมื่อวันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2557 ณ วันโพนค่าย ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย

ชมภาพกิจกรรม <<<คลิก

"วิพากษ์ภายนอก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พุทธศักราช ๒๕๕๘"

     เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สำนักวิชาศึกษาทั่วไปได้จัดการวิพากษ์ภานนอก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีคณะกรรมการวิพากษ์ภายนอกดังต่อไปนี้
                                     ๑. รองศาสตราจารย์สุภาพ ณ นคร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
                                     ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
                                     ๓. รองศาสตราจารย์ ศรีสุรางค์ ทีนะกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คลิก >>> ชมภาพการวิพากษ์ภายนอก

"การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนเค้าโครงการวิจัย"

     เนื่องด้วยสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนเค้าโครงการวิจัย ในวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30 - 12.00 น. ซึ่งสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ได้กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ในการวิจัยให้กับคณาจารย์และบุคลากรในสำนักวิชาศึกษาทั่วไปให้เพิ่มมากขึ้น โดยมีวิทยากรคือ ผศ.ไทยโรจน์ พวงมณี

คลิก >>> ชมภาพกิจกรรม

   
   
พฤศจิกายน 2019
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
   
   
© สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 234 ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 โทร. 0-4283-5223-8 ต่อ 59105