หัวเว็บ
   

"รับสมัครอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พุทธศักราช 2558"

     สำนักวิชาศึกษาทั่วไป รับสมัครอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 รายวิชาใหม่ จำนวน 7 รายวิชา โดยรับสมัครตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 11 ถึง วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 และสามารถส่งใบสมัครได้ที่สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาคาร 20 ห้อง 20101 โดยจะประกาศรายชื่อผู้สอนในวันอังคารที่  24 กุมภาพันธ์ 2559 โดยสามารถดูรายละเอียดรายวิชาและดาวน์โหลดใบสมัครสอน ตามเอกสารที่แนบมานี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 59105 

คลิก >> ประกาศรับสมัคร

คลิก >> คุณสมบัติของผู้สมัคร

คลิก >> ใบสมัคร

 

"โครงการตักบาตรในวันศุกร์ โดยรายวิชาความจริงของชีวิต"

DSCF2986     

     สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ในรายวิชาความจริงของชีวิต ได้จัดโครงการตักบาตรในวันศุกร์ โดยจะดำเนินการทำบุญตักบาตรเป็นประจำวันศุกร์ เพื่อสืบสานตามขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมไทย

คลิก >> ชมภาพกิจกรรม

"การเสนอชื่อหัวหน้าวิชาในหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป"

     แจ้งไปยัง อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เนื่องด้วยหัวหน้าวิชาในหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไปได้หมดวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน ๑๘ รายวิชา  สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ขอแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา ดำเนินการเสนอชื่อหัวหน้าวิชาในหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป ทั้ง ๑๘ รายวิชา โดยกำหนดให้ดำเนินการเสนอชื่อ ในวันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป ๒๐๑๐๑ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อและลายละเอียดต่างๆ ดังเอกสารที่แนบมานี้

คลิก>>เพื่ออ่านประกาศ

คลิก>> รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อหัวหน้าวิชาในหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป

 

แจ้งไปยัง อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เนื่องด้วยหัวหน้าวิชาในหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไปได้หมดวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน ๑๘ รายวิชา ดังนี้

๑.      ๐๐๐๑๑๐๒       ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

๒.      ๐๐๐๑๑๐๔       สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า

๓.      ๐๐๐๒๑๐๑       ความจริงของชีวิต

๔.      ๐๐๐๒๑๐๒       พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน

๕.      ๐๐๐๒๑๐๓       สุนทรียภาพทางดนตรี

๖.      ๐๐๐๒๑๐๔       ศิลปะและการออกแบบ

๗.      ๐๐๐๒๑๐๕       สุนทรียภาพการแสดง

๘.      ๐๐๐๓๑๐๑       ระบบสังคมไทย

๙.      ๐๐๐๓๑๐๒       ระบบสังคมโลก

๑๐.  ๐๐๐๓๑๐๓       ธุรกิจกับชีวิตประจำวัน

๑๑.  ๐๐๐๓๑๐๔       ไทเลยศึกษา

๑๒.  ๐๐๐๔๑๐๑       การคิดและการตัดสินใจ

๑๓.  ๐๐๐๔๑๐๒       เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

๑๔.  ๐๐๐๔๑๐๓       การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

๑๕.  ๐๐๐๔๑๐๔       วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต

๑๖.  ๐๐๐๔๑๐๕       วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ

๑๗.  ๐๐๐๔๑๐๖       ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

๑๘.  ๐๐๐๔๑๐๗       เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ขอแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา ดำเนินการเสนอชื่อหัวหน้าวิชาในหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป ทั้ง ๑๘ รายวิชา โดยกำหนดให้ดำเนินการเสนอชื่อ ในวันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป ๒๐๑๐๑ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อและลายละเอียดต่างๆ ได้ที่ www.ge.lru.ac.th โทร 59105
   
   
พฤศจิกายน 2019
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
   
   
© สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 234 ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 โทร. 0-4283-5223-8 ต่อ 59105