หัวเว็บ
   

"ประกาศรายชื่อผู้สอบธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙"

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยสำนักวิชาศึกษาทั่วไปร่วมกับสำนักศิลปวัฒนธรรม ดำเนินจัดโครงการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง โดยในปีการศึกษานี้ สำนักฯ ได้ส่งนักศึกษาที่ลงเรียนรายวิชาความจริงของชีวิตเข้าสอบ โดยให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อพร้อมเลขที่นั่งสอบ ตามเอกสารที่แนบมานี้

คลิก >>>> รายชื่อผู้เข้าสอบธรรมศึกษา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารความเสี่ยงในองค์กร"

   สำนักวิชาศึกษาทั่วไป จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารความเสี่ยงในองค์กร และการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในองค์กรด้วยกระบวนการ PDCA" วิทยากรโดย ผศ.ดร.สุรจิตร์ พระเมือง ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องเฟื่องฟ้า โรงแรมเชียงคารฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

คลิก >> ชมภาพกิจกรรม

"โครงการอบรมเพื่อพัฒนางานวิจัยและผลงานทางวิชาการ"

 

2

     สำนักวิชาศึกษาทั่วไปจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนางานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ในหัวข้อ "การสร้างเครื่องมือวิจัยและการเขียนบทความทางวิชาการ" โดยวิทยากร ดร.จุฑามาส ศรีจำนงค์ และ ผศ.ดร.เดือนเด่น นาคสีหราช ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมเชียงคานฮิลล์ อำเภอเชียงคาร จังหวัดเลย

คลิก >>ชมภาพกิจกรรม

   
   
พฤศจิกายน 2019
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
   
   
© สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 234 ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 โทร. 0-4283-5223-8 ต่อ 59105