หัวเว็บ
   

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ขั้นตอนการส่งผลงานทางวิชาการ"

รายละเอียด

20157620 1422994044434152 6950041879965253576 o

     เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ ห้อง 20307 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ขั้นตอนการส่งผลงานทางวิชาการ บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์ สุภามา

คลิก >>> ชมภาพกิจกรรม

   
© สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 234 ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 โทร. 0-4283-5223-8 ต่อ 59105